خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

دانلود مطالعات هنرستان فنی

هنرستان فنی انسان بیان دیگری را نیز برای بیان مقصود خود به کار میگیرد. هنر بیانی است که برای مفاهیم عاطفی احساسی و غیر ضروری به کار گرفته میشد مانند انسانهایی که بر اساس  تجربه و از ترکیب خاک به رنگ های متنوع با روغن حیوانات و ایجاد نقش و …

ادامه نوشته »