خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پاورپوینت معرفی و بررسی فضای طارمه

پاورپوینت معرفی و بررسی فضای طارمه

  پاورپوینت معرفی و بررسی فضای طارمه پاورپوینت معرفی و بررسی فضای طارمه شامل ۲۲ اسلاید با فرمت PPT است که به معرفی و بررسی انواع طارمه می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از توضیحات: ریشە …

ادامه نوشته »

پاورپوینت برنامه فیزیکی پایانه مسافربری

پاورپوینت برنامه فیزیکی پایانه مسافربری

  پاورپوینت برنامه فیزیکی پایانه مسافربری پاورپوینت برنامه فیزیکی پایانه مسافربری شامل ۶۵ اسلاید با فرمت PPT است که به معرفی ریزفضاهای پایانه مسافربری می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از توضیحات: یک پایانه مسافربری شامل …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی

پاورپوینت مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی

  پاورپوینت مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی پاورپوینت مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی شامل ۴۴ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه …

ادامه نوشته »

پاورپوینت معرفی و بررسی دیوار JK

پاورپوینت معرفی و بررسی دیوار JK

  پاورپوینت معرفی و بررسی دیوار JK پاورپوینت معرفی و بررسی دیوار JK شامل ۲۴ اسلاید با فرمت PPT است که به معرفی و بررسی دیوار JK می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از توضیحات: در …

ادامه نوشته »

پاورپوینت تاثیر موسیقی بر زیبایی شناسی فضای معماری

پاورپوینت تاثیر موسیقی بر زیبایی شناسی فضای معماری

  پاورپوینت تاثیر موسیقی بر زیبایی شناسی فضای معماری پاورپوینت تاثیر موسیقی بر زیبایی شناسی فضای معماری شامل ۴۰ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی تاثیر موسیقی بر زیبایی شناسی فضای معماری می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میرپنج کاشان

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میرپنج کاشان

  پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میرپنج کاشان پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میرپنج کاشان شامل ۵۶ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی و تحلیل معماری کاروانسرای میرپنج کاشان می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از …

ادامه نوشته »

پاورپوینت تحلیل و بررسی پیست هاکی اینگالز

پاورپوینت تحلیل و بررسی پیست هاکی اینگالز

  پاورپوینت تحلیل و بررسی پیست هاکی اینگالز پاورپوینت تحلیل و بررسی پیست هاکی اینگالز شامل ۲۹ اسلاید با فرمت PPT است که به تحلیل و بررسی ساختمان پیست هاکی اینگالز اثر ایرو سارینن می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها ترجمه و تدوین …

ادامه نوشته »

پاورپوینت طرح مرمت خانه الداغی سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت خانه الداغی سبزوار

  پاورپوینت طرح مرمت خانه الداغی سبزوار پاورپوینت طرح مرمت خانه الداغی سبزوار شامل ۳۹ اسلاید با فرمت PPT است که به آسیب شناسی و طرح مرمت خانه الداغی سبزوار می پردازد. این فایل معماری به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه …

ادامه نوشته »

پاورپوینت تحلیل آرامگاه کمال الملک نیشابور

پاورپوینت تحلیل آرامگاه کمال الملک نیشابور

  پاورپوینت تحلیل آرامگاه کمال الملک نیشابور پاورپوینت تحلیل آرامگاه کمال الملک نیشابور شامل ۴۲ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی و تحلیل معماری آرامگاه کمال الملک نیشابور اثر هوشنگ سیحون می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت بررسی سلسله مراتب ورود به مساجد

پاورپوینت بررسی سلسله مراتب ورود به مساجد

  پاورپوینت بررسی سلسله مراتب ورود به مساجد پاورپوینت بررسی سلسله مراتب ورود به مساجد شامل ۵۵ اسلاید با فرمت PPT است که به تحلیل، شناخت و بررسی سلسله مراتب ورود به مساجد می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده …

ادامه نوشته »