خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

مطالعات اقلیم جزیره قشم

مطالعات اقلیم جزیره قشم

  مطالعات اقلیم جزیره قشم مطالعات اقلیم جزیره قشم شامل ۱۸ صفحه با فرمت Word است که به بررسی و معرفی شرایط اقلیم معماری جزیره قشم می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از توضیحات: جزیره قشم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت اقلیم استان کردستان

پاورپوینت اقلیم استان کردستان

  پاورپوینت اقلیم استان کردستان پاورپوینت اقلیم استان کردستان شامل ۶۰ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی شرایط اقلیم معماری استان کردستان می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از توضیحات: آب و هوای استان …

ادامه نوشته »

مطالعات اقلیم استان هرمزگان

مطالعات اقلیم استان هرمزگان

  مطالعات اقلیم استان هرمزگان مطالعات اقلیم استان هرمزگان شامل ۲۱ صفحه با فرمت Word است که به تنظیم شرایط محیطی و بررسی اقلیم استان هرمزگان می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از توضیحات: به طور …

ادامه نوشته »

پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خانه های تاریخی اردبیل

پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خانه های تاریخی اردبیل

  پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خانه های تاریخی اردبیل پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خانه های تاریخی اردبیل شامل ۳۴ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی و تحلیل معماری همساز با اقلیم خانه های تاریخی اردبیل می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت …

ادامه نوشته »

پاورپوینت بررسی معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب

پاورپوینت بررسی معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب

  پاورپوینت بررسی معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب پاورپوینت بررسی معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب شامل ۳۳ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی و تحلیل معماری بومی در مناطق گرم و مرطوب می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه …

ادامه نوشته »

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شهری ایلام

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شهری ایلام

  پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شهری ایلام پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شهری ایلام شامل ۳۹ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شهری ایلام می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها …

ادامه نوشته »

مطالعات اقلیم شهر خرمشهر

مطالعات اقلیم شهر خرمشهر

  مطالعات اقلیم شهر خرمشهر مطالعات اقلیم شهر خرمشهر شامل ۱۲ صفحه با فرمت Word است که به معرفی، شرایط اقلیمی و نحوه ساختمان سازی در اقلیم شهر خرمشهر می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از …

ادامه نوشته »

پاورپوینت اقلیم استان آذربایجان شرقی

پاورپوینت اقلیم استان آذربایجان شرقی

  پاورپوینت اقلیم استان آذربایجان شرقی پاورپوینت اقلیم استان آذربایجان شرقی شامل ۶۱ اسلاید با فرمت PPT است که به شرایط اقلیم معماری استان آذربایجان شرقی می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم شده است. گوشه ای از توضیحات: آذربایجان غربی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خرمشهر

پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خرمشهر

  پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خرمشهر پاورپوینت معماری همساز با اقلیم خرمشهر شامل ۴۹ اسلاید با فرمت PPT است که به بررسی و تحلیل معماری همساز با اقلیم شهر خرمشهر به صورت کامل می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها تهیه و تنظیم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت اقلیم شهر ورامین

پاورپوینت اقلیم شهر ورامین

  پاورپوینت اقلیم شهر ورامین پاورپوینت اقلیم شهر ورامین شامل ۲۹ اسلاید با فرمت PPT بوده که به بررسی و شرایط اقلیمی معماری شهرستان ورامین در استان تهران می پردازد. این فایل به صورت اختصاصی توسط تیم تحریریه سایت پروژه ها چهت استفاده در مطالعات معماری و اقلیم شناسی تهیه …

ادامه نوشته »