خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

دانلود برنامه فیزیکی مرکز اقامتی سالمندان

دانلود برنامه فیزیکی مرکز اقامتی سالمندان

  دانلود برنامه فیزیکی مرکز اقامتی سالمندان فضای خانه سالمندان در نظرگرفته شده در این برنامه فیزیکی شامل بخش های اداری، خدماتی، سکونتی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، ارتباطی و رفاهی است که هرکدام دارای ریز فضاهای مربوط به خود است. ضروری است که در طراحی، تفکیک این فضاها در عین وجود …

ادامه نوشته »